Creatingsite Architected E-commerce
Forside
Features
Nyheder Cookies Kontakt Support

Flere versioner af shoppen

Shoppen kan understøtte versioner med forskellige sprog. Hermed kan du nå ud til dine kunder i f.eks. Norge og Sverige, på deres eget sprog. Din shop har flere frontends, men backenden er den samme for de forskellige versioner. Rettelser i en version slår også igennem på de andre versioner. Du bestemmer selv hvilke kategorier eller varer der skal vises hvor. Har du ikke oversat teksterne til det respektive sprog på din shop, vil de danske tekster blive vist.

 

IS Nordic A/S | Lyngbyvej 24, 1.sal | DK-2100 København Ø | Telf. +45 70 26 25 00 | Fax +45 39 20 30 47 | E-mail: info@creatingsite.com
POWERED BY CREATINGSITE